GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ - Phường Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An

Email:  mnquynhthien.hm@nghean.edu.vn

Điện thoại: 0963.431.333

 

( Trường sẽ bổ sung sau)